Praktikerklæringer

Her kan du se de nyeste praktikerklæringer fra PASS, som bedes returneret til elevens skoleafdeling.

Vedrørende praktikerklæring på Social- og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelse

LUU (Lokale Uddannelses Udvalg) opfordrer til, at eleven i sin praktikerklæring skal have tilføjet prosa om sit standpunkt, læringsproces, målopfyldelse, helhedsvurdering og desuden skal det være tydeligt for eleven på hvilke områder hun/han forsat skal fokusere i sin fremtidige læring.

LUU anbefaler derfor praktikstederne følgende:
At de fremover vedlægger praktikerklæringen en prosatekst vedrørende den enkelte elevs læringsmæssige udbytte af praktikperioden, ud fra de formelle mål. Desuden skal der formuleres, hvad eleven skal arbejde videre med i den næste praktikperiode.

LUU december 2013